• Nybohuset
  • Gårdshuset och innergården
  • Entré  Nybohuset
  • Mötesrum/konferensrum
  • Mötesrum
  • Annex med kontorsrum
  • Kontorsrum på 2 våningen
  • Kontorsrum annex.
  • Toalett
  • Gården
Lomma
Kontorsfastighet
Adress
Zinkgatan 2
Åsatt fastighetsvärde
7 000 000 kr
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
738 000 kr/år

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Kontorshotell Nybohus i Lomma

Nybohuset i Lomma är ett kontorshotell med ett 20-tal arbetsplatser. Fastigheten innehåller ca. 500 kvm fördelade både på enskilda rum samt arbetsplatser i öppet kontorslandskap.

Fastighetsbeskrivning

Nybohuset in Lomma är ett kontorshotell med ett 20-tal arbetsplatser, fördelat på ca.500kvm. Här finns både enskilda rum samt arbetsplater i öppet kontorslandskap. Fastigheten består av en äldre byggnad i vikel, ett gårdshus med öppen planlösning, WC/dusch och kitchenett samt ett annex med kontorsrum. De äldsta delarna av fastigheten är från 1910 och har under slutet av 80-talet fram till början av 2000- talet genomgått en omfattande renovering samt tillbyggnad. Nybohuset är till största delen uthyrd idag med ett fåtal arbetspatser/rum lediga att hyra. I hyran som hyresgästerna betala ingår kontorsmöbler, tillgång till konferensrum (2), internet samt gemensamt fika/lunch rum. Bilparkering finns på gården samt det är också tillåtet att parkera på gatan.                  

Planlösning

Fastigheten har ett 20-tal arbetsplatser både i enskilda rum som i kontorslandskap. Tillgång till konferensrum (2) gemensamt fika/lunch rum. Parkering finns på gården och om den inte räcker är det tillåtet med parkering på gatan.  

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i Norra Vinstorp Industriområde ett område för lättare industri, handel och kontor i nordöstra delen av Lomma. 

Kommunikationer

Goda kommunikationer till E6. Butiker och lunchrestauranger på gångavstånd. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.