Lerum
Butik/Handelsfastighet
Adress
Almekärrsvägen 7
Åsatt fastighetsvärde
26 000 000 kr
Uthyrbar area
1 990 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
2 391 540 kr/år

För mer information kontakta

Viktor Gustafsson Viktor Gustafsson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare viktor.gustafsson@bjurfors.se
031-761 79 81

Kontakta mäklaren för visning

Lerum - Fullt uthyrd butiks-/handelsfastighet

Fastighet fullt uthyrd till ICA butik och fiskaffär. Positivt planbesked för ytterligare ca 1 500 kvm.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten består av en byggnad med ca 1 990 kvm lokalarea. Idag är fastigheten fullt uthyrd till hyres ICA Servett. På fastigheten arrenderar man även ut mark för uppställning av en fiskbod i anslutning till ICA butiken.

Omgivning/Natur

Området kring fastigheten består till största del av småhus. Fastigheten ligger i anslutning till grönområden och endast ca 430 meter från vattnet.

Kommunikationer

Med bil tar det ca 22 min in till Göteborg C, en sträcka på ca 21,5 km. Åker man kollektivt från närmaste hålltplats Aspedalen station tar det ca 20 min till Göteborg C.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.