Framsida
Nacka
Industri/Verkstad
Adress:
Stenhuggarvägen 15
Bruttoarea:
900 Kvm

Modern industrifastighet på stor tomt i Kummelbergets Industriområde, Nacka

Modern industrifastighet på stor tomt ned uppställningsytor och potentiell byggrätt i Kummelbergets Industriområde, Nacka.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen på hörntomt med naturområde som granne i Kummelbergets industriområde, Saltsjö-Boo, Nacka.

Tomten är inhägnad med passage via automatstyrd grind gemensam för närmaste grannar. Kringliggande bebyggelse utgörs av ett kluster av bolag verksamma inom främst filmindustrin. Tomten är inhägnad och plan, mestadels asfalterad. Gott om ytor för parkering och uppställning. Tomtstorleken är hela 3 334 kvm, vilket indikerar en outnyttjad byggrätt om ca 1 200 kvm (byggnadsarea/yta på mark), baserat på en uppskattad byggrätt om ca 50% av tomtarealen. Praktiskt möjligt och lämpligt att uppföra ytterligare byggnad/er bedöms vara bakom den befintliga byggnaden, med en byggnadsarea om ca 800 kvm och byggnadshöjd om 8 meter.

Fastigheten är bebyggd med en byggnad i två plan, med en total area om ca 900 kvm (450kvm + 450 kvm). Access till byggnaden antingen via portar på byggnadens framsida (3 portar), byggnadens baksida (1 port) alternativt entré på vänster sida av byggnaden.

Nedre plan (ca 450 kvm) utgörs av lager/verkstads/produktionsytor. Takhöjd ca 3,5-4,5 meter. Ytorna kan med lätthet delas av för nyttjande av flera verksamheter/hyresgäster med egna entréer/portar.

Övre plan nås via trapphus alternativt hiss.

Övre plan (ca 450 kvm) är inrett för kontorsändamål med 7-8 kontorsrum, kök, wc samt större öppen yta i byggnadens mittdel. Stora glasytor, även takfönster, med gott om ljusinsläpp. Fräscha, flexibla ytor, enkla att dela av.

Inom fastigheten bedriver för närvarande fem företag/hyresgäster verksamhet. Alla hyresgäster har muntliga hyresavtal, varför flexibilitet finns för den som önskar nyttja hela/delar av fastigheten/byggnaden för egen verksamhet.

Kommunalt VA,  mekanisk ventilation med komfortkyla, entréplan med vattenburen golvvärme via berg- & fjärrvärme, övre plan har uppvärmning via luftvärmepumpar. Larm finns.

Omgivning/Natur

Kummelbergets industriområde är beläget ca 1 km från Orminge C. I området bedriver företag inom en mängd olika branscher verksamhet. Området omgärdas av ett större naturområde med skog och sjöar.

Kommunikationer

Avstånd till/från Stockholm C ca 13 km.
Avstånd Värmdöleden (väg 222) ca 3 km.
SL-buss trafikerar industriområdet samt Orminge C.

Närservice

I närliggande Orminge C finns ett stort utbud av butiker och service.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, indikativt bud, DD, tecknande av överlåtelseavtal samt tillträde sker efter överenskommelse.

 

Taxeringsuppgifter

TAXERINGSUPPPGIFTER:

INDUSTRIENHET, ANNAN ÖVRIG BYGGNAD (433) (433)
Byggnad, totalt värde: 1 597 000 kr
Mark, totalt värde: 3 167 000 kr ().
Summa värde: 4 764 000 kr

Taxeringsår: 2019

Ansvarig Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84

Biträdande Mäklare

Patrik Ageman
Patrik Ageman Analytiker patrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 87