• Modern byggnad
  • Lastbrygga
  • Ljusa lokaler
Vellinge
Lager/Logistik
Adress
Modemgatan 6
Pris
7 950 000 kr

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Modern kontors- och lagerfastighet

Modern kontors- och lagerfastighet på bra läge i södra Vellinge med utbyggnadsmöjlighet.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger på ett utmärkt läge vid nya motorvägspåfarten till E6/E22 mellan Malmö och Trelleborg, drygt en kilometer från Vellinge centrum.

Byggnaden innehåller kontor på 175 kvm, höglager på 285 kvm och ovanpå kontoret ett lager för lättare saker på ca 175 kvm.

Kontorsdelen som ligger på markplan har stora fönster längs hela sidan ut mot gatan vilket ger en mycket ljus och luftig känsla. Kontoret är sobert inrett med parkettgolv och vitmålade väggar. Kontorsdelen består av ett konferensrum, två stora kontorsrum och två små, alla med fönster och glasdörrar in mot gemensamhetsutrymmet. Mittemot dessa kontorsrum finns även möjlighet till två mindre kontorsrum. Längst bort i kontorsdelen finns ett modernt kök med köksluckor i grå ton. I anslutning till köket finns en matplats med fönster och även en dörr ut till en uteplats i sydvästläge.

Bakom kontorsdelen ligger det isolerade och uppvärmda höglagret på 285 kvm. Hallen har en fri höjd på ca 6 meter. I hallen finns även ett omklädningsrum och ett helkaklat WC i ljusa färger. Från hallen nås lagerutrymmet som ligger ovanför kontorsdelen. Denna skulle kunna inredas till kontor. På utsidan av byggnaden finns en inbyggd lastbrygga som nås via en ca 3,5 m hög port.

Byggnaden är byggd i lättbetong och står på isolerad betonggrund. Stommen ar uppbyggd av stålbalkar och taket är av isolerad plåt med ovanliggande papp. Fönstren är 2-glasisoler med stöld- och solskyddande film. Uppvärmning sker med gas. Ventilationen sker med mekanisk till- och frånluft med återvinning.

Det  det har funnits bygglov på att uppföra en tillbyggnad på ca 270 kvm på baksidan men det har gått ut.. 

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger i ett område för kontor och lättare industri. Bebyggelsen i området är i modern arkitektur.

Kommunikationer

Det är lätt att nå fastigheten med bil och lastbil. Till motorvägspåfarten i Södra Vellinge är det minder än en km.

Närservice

Till centrala Vellinge med brett utbud av affärer, lunchrestauranger, banker mm är det drygt en km.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras i bolagstransaktion.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.