• Fastighet i bra skick
  • Stora parkeringsytor
  • Trevligt trapphus
Svedala
Lager/Logistik
Adress
Malmövägen 99
Pris
6 000 000 kr
Uthyrbar area
850 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
608 320 kr/år

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Mycket välskött fastighet vid västra infarten

Fastighet från 1992 med 404 kvm kontor och 446 kvm lager på bra läge med låg vakans.

Hyresintäkter

Hyresintäkter idag är ca 546 400 kr/år plus moms. Därutöver finns det en vakant lokal på ca 40 kvm som tidigare varit uthyrd för 51 564 kr/år.

Två hyresgäster betalar fastighetsskatt på totalt 10 356 kr. Därutöver tillkommer 51 957 kr för vissa hyresgäster avseende värme, el, VA och sophantering.

Total intäkt vi full uthyrning ca 660 000 kr/år plus moms.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen precis vid Preems bensinstation vid västra infarten till Svedala.

På fastigheten står en byggnad från år 1992. Mot gatan finns kontor på totalt 404 kvm i två våningar med ett ljust trapphus på mitten med hiss. Mot gården finns lager/produktion på totalt 446 kvm.

Bottenvåningen är indelad i två lokaler. Den högra, sett från gatan, består av 105 kvm kontor och 167 kvm lager/produktion. Kontoret är indelat i ett större och ett lite mindre kontorsrum samt stort kök med trevlig burspråk mot väster. I denna del finns även omklädningsrum med dusch och WC. Det finns ytterligare ett WC här. Kontor och hall har laminatgolv. WC har plastmatta på golvet. Lagerdelen har betonggolv samt en stor port mot gården på 3,6 x 3,6 m. Hyresgästen har delat lokalen i två delar. Lokalen hyrs av en elinstallatör.

Den vänstra lokalen har kontor på 96 kvm i öppen planlösning samt ett konferensrum, kök och WC. Bakom ligger en lagerdel på 279 kvm. I denna del har det på senare år  byggts ett kontorsrum och WC med dusch vilket gör att denna del kan hyras ut separerat från kontorsdelen. Lokalen hyrs av ett företag som tillverkar bänkskivor till kök,

På andra våningen finns till höger ett gemensamt rum med pentry samt WC. I anslutning till detta finns ett större kontorsrum som hyrs av ett företag i förpackningsbranschen samt två vakanta kontorsrum.

Till vänster finns först ett kontorsrum samt väntrum med pentry och WC som hyrs av en massagesalong och innanför en lite större lokal med WC, dusch och pentry som hyrs av en fotvårdsspecialist. På ovanvåningen finns även fläktrum.

Hela tomten är inhägnad och i huvudsak asfalterad. Det finns gott om parkeringsplatser. Fiber installerat år 2017.

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger precis i början av Svedala mellan öppna fält, kontor och villabebyggelse

Kommunikationer

Lätta att nå med bil och lastbil precis vid påfarten till västra infarten av E65 mellan Malmö och Ystad. Regionbuss 141 till Malmö går ca 100 m bort som avgår var 10:e minut i rusningstrafik. Till Svedalastation med Pågatåg är det ett par km.

Närservice

Det finns en bensinstation med butik precis sidan om. Till centrala Svedala med lunchrestauranger och affärer är det ett par km.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Bokfört fastighetsvärde ca 2 700 000 kr.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.