Från norr
Stockholm
Övriga fastigheter
Adress:
Luftkabelgatan 12
Pris:
Anbud
Bruttoarea:
1 334 kvm
Markareal:
1100 kvm

Panncentralen - Älvsjöstaden

Unik utvecklingsfastighet i den nya stadsdelen Älvsjöstaden. En av få bevarade fastigheter i den framväxande Älvsjöstaden. Ericssons fd Kraftcentral. Byggnad om totalt ca 1 334 kvm BTA, fördelat på ca 6 våningsplan. Invändig takhöjd drygt 9 meter.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är en av två med bevarade byggnader i området. Fastigheten uppfördes ursprungligen som kraftcentral åt Ericssons kabeltillverkning i området, som började byggas 1916. Fastigheten är belägen mitt i de nybyggda bostadskvarteren i nya Älvsjöstaden.

Tomtarealen uppgår till 1 100 kvm. Tomten är plan och hårdgjord, delvis asfalterad och vetter mot en lummig ekpark i slänt mot Älvsjövägen. 

 

På fastighetens tomt finns en byggnad uppförd om totalt ca 1 334 kvm BTA, fördelat på 6 våningsplan, inklusive källarplan. De två nedersta våningsplanen har full golvyta, våningsplan 3-6 har varierande ytor. I entréplanet är takhöjden drygt 9 meter med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Detaljplanen medger en ytterligare byggrätt invid byggnadens ena gavel.

Stomme med bjälklag är i betong. Portar och lastintag med travers finns på plan 1. Samtliga ytor är råytor, fd fabriksytor. 

Fastigheten med byggnad är unik och historisk och möjligheterna att utveckla den till en levande plats i den nya stadsdelen är många. 

Fastighetsägaren kommer att genomföra fönsterrenovering, dränering, fasadrenovering och åtgärda takavrinning.

Omgivning

Älvsjöstaden består mestadels av nyproducerade bostäder. Det kommer totalt att bli drygt 2000 nya lägenheter med lika fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter, allt kommer att vara färdigställt under år 2025.I närområdet är det mestadels villor i en miljö med ekskogar och lummiga parker. Här finns skolor och förskolor, restauranger och träningsmöjligheter. Fastigheten är belägen ca tio minuters promenadavstånd från Älvsjö Station med bussar och pendeltåg. Cykelavstånd till T-Centralen är cirka 40 minuter. Vid pendeltågsstationen ligger Älvsjö Centrum med butiker och service.

Kommunikationer

Området har mycket goda kommunikationer med flera busslinjer mot t. ex. Telefonplan, Gullmarsplan, Huddinge och Liljeholmen. Från Älvsjö station tar pendeltåget dig till T-centralen på ca 10 minuter. 

Längre fram kommer tunnelbanan att byggas ut få en ny sträckning mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Linjen byggs som en helt egen linje, får sex stationer och den totala restiden beräknas bli cirka 10 minuter.

I framtiden kan det komma att gå spårväg längs med Älvsjövägen (utanför planområdet). Vid planeringen av Kabelverket etapp 3 har olika scenarier för en framtida spårvägsdragning längs den södra sidan av vägen skissats upp för att studera möjliga lägen för ny bebyggelse som inte hindrar en framtida spårväg.

Övrigt

I stadsutvecklingsområdet Kabelverket/Älvsjöstaden bygger Familjebostäder och JM cirka 2 000 nya bostäder. Utöver bostadsbebyggelse och nya gator byggs även en större skola, fotbollsplan med konstgräs, en ny idrottshall och flera nya förskoleavdelningar.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till Solbergaskogen och byggs i ett område som tidigare varit ett renodlat industriområde. Området som tidigare har varit stängt öppnas upp för allmänheten och gör det möjligt att röra sig genom området till skogen och längs brynet.

I samband med byggnationen planeras även nya parker, grönstråk och mötesplatser. I Prästgårdsparken har staden renoverat plaskdammen och bäckfåran, och dessutom byggt en ny vattenlek och installerat en kran för dricksvatten.

Kabelverket/Älvsjöstaden är uppdelat i fyra detaljplaner:

  • Kabelverket: Cirka 580 bostäder, verksamhetslokaler, två förskolor och en ny park.
  • Sandaletten: Cirka 470 bostäder, lokaler för verksamhetslokaler och en förskola.
  • Älvsjövägen: Cirka 660 bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och en ny park.
  • Kämpetorpsskolan: Kämpetorpsskolan har byggts ut och en ny förskola och idrottsplats med två idrottshallar och en 11-spelsplan har byggts.

 

Detaljplan
Planförslaget med totalt omkring 2000 bostäder ersätter ett tidigare kontors- och industriområde och kommer att skapa en ny årsring i Älvsjö.

Q1: Centrumändamål, besöksanläggning, kulturellt ändamål, mikrobryggeri, kontor och skola anpassat till byggnadens kulturhistoriska värde.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, bud, LOI, överlåtelseavtal samt tillträde enligt överenskommelse.

Byggnadsbeskrivning

TAXERINGSUPPGIFTER:

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325) (325)
Byggnad, taxeringsvärde: 3 412 000 kr
Mark, taxeringsvärde: 1 539 000 kr
Summa taxeringsvärde: 4 951 000 kr

Taxeringsår: 2023

Ansvarig Mäklare

Gustav Sandström
Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90

Assistent

Patrik Ageman
Patrik Ageman Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 87