Klippan
Övriga fastigheter
Adress:
Skäralid 751
Pris:
4 500 000 kr
Bruttoarea:
468 kvm

Skäralids Vandrarhem vid Söderåsens Nationalpark

Stationen anno 1892 med sju stora rum samt en parstuga med två rok
Vandrarhemmet kan preliminärt även nyttjas som bostad. Förhandsbesked prövas efter ök. med köparen.

Fastighetsbeskrivning

Tillfälle att förvärva Skäralids Vandrarhem som drivits av samma ägare sedan 2001. Vandrarhemmet gränsar till ett av södra Sveriges mest besökta naturområden - Söderåsens Nationalpark - känt för sin säregna natur med svindlande höjder och dalar m.m. Vandrarhemmet är beläget endast 300 meter från entrén till Nationalparken.

Försäljningen omfattar fastigheten Klippan Allarp 14:1. Säljaren har fri prövningsrätt. Denna beskrivning omfattar Vandrarhemmet (stationen) men viss information berör även den angränsande campingen som kan förvärvas separat.

Vandrarhemmet med Bed & Breakfast - Skäralids station:

Stationen som utgjorde ett stopp på sträckan mellan Klippan och Röstånga invigdes 1892. En om- och tillbyggnad genomfördes 1914 och stationens nuvarande exteriör är till stora delar bevarad från den tiden. Byggnadens bottenplan nyttjades som väntsal m.m. för tågtrafiken medans ovanvåningen innefattade en bostad åt stationsinspektorn. Persontrafiken upphörde 1961 då det sista persontåget avgick mellan Klippan och Eslöv. Kvar var godstrafiken men 1968 lades järnvägslinjen ned. Banvallen är delvis bevarad. 2001 förvärvar nuvarande ägare stationen av Klippans kommun. Stationen är ej K-märkt men är registrerad såsom byggnad av historiskt värde hos kommunen.

Marken:

Fastigheten har beteckningen Klippan Allarp 14:1 och den totala tomtarealen uppgår till 24.433 kvm. I huvudsak är det anlagd gräsmatta och ängsmark. Där finns flera sittgrupper i anslutning till den delvis bevarade banvallen. Det finns uppställningsplatser för camping utan el.

Byggnation:

Grundläggning av sten och betong, stomme av betong och tegel, bjälklag av betong resp. trä, fasad med puts. I huvudsak är det 3-glasfönster. Taklag av trä och taktäckning med taktegel. Uppvärmning via två luft/luft värmepumpar kompletterat med direktverkande oljefyllda elradiatorer. Mekanisk ventilation med frånluft resp. självdrag.

Byggnaden är uppförd i 2,5 plan med oinredd vind. En mittsektion flankeras av två flyglar i 2,5 plan. Exteriören är välbevarad och delvis intakt från järnvägsepoken. Ovanvåning med balkong.

Bv med frukostmatsal/konferensrum. Schackrutigt golv med klinker, hög takhöjd, vackra fönsterpartier, spegeldörrar m.m. Det finns en bevarad kakelugn (ej i bruk) och det har tidigare funnits en fungerande eldstad i frukostmatsalen men den fick avlägsnas för att uppfylla kraven på utrymning från berörda myndigheter.

Ov med allrum. Det finns totalt sju övernattningsrum varav två dubbelrum och fem flerbäddsrum. Rummen har handfat. Välutrustat kök med flera kylar, frysar m.m. samt matplats i bv. Två toaletter och två helkaklade badrum med dusch. Golv i övrigt i huvudsak med slipbara parkettgolv resp. plastmattor.

Parstugan:

Byggnaden är uppförd i ett plan 2004 med rödmålad träfasad och lockpanel. Där finns indragen el och VA.

Grundläggning med plintar, stomme och fasad av trä. Isolerglasfönster. Sadeltak med taklag av trä och taktäckning med tegel. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer och elektrisk varmvattenberedare. Ventilation med självdrag.  golvbeläggning med klinker.

Interiör med allrum och pentry i öppen planlösning. Sovloft. Det är öppet till nock och väggarna är delvis försedda med träpanel. Helkaklat badrum med dusch och wc. Respektive rum med egen veranda.

Ytor:

Stationen: ca 418 kvm
Parstuga: ca 50 kvm

Samtliga ytor enligt taxeringsuppgifter. Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare.

Driftskostnader:

Obs! Driftskostnaderna för 2022 som redovisas nedan avser i vissa fall såväl vandrarhem (Stationen) som campingen. Fr.o.m. 2023 har abonnemangen separerats så att vandrarhemmet har egna  bonnemang för såväl el som vatten och avlopp (kommunalt VA).

El vandrarhemmet, ca 18.400 kr exkl. moms. Vandrarhemmet har 35A säkring och beräknad årsförbrukning baserat på 6 månaders säsong är 16.700kWh. 

Renhållning: 17.683 kr exkl. moms inkl. campingen.

Försäkring inkl. rörelse: 30.640 kr som även omfattar campingen.

Hösten 2022 installerades kommunalt VA i området och fastighetsägaren har nyligen erlagt anslutningsavgift och anslutit såväl stationen som parstugan till kommunalt VA.

Verksamheten:

Friluftsliv med inriktning mot naturnära upplevelser har fått ett rejält uppsving sedan pandemin och hela branschen andas framtidsoptimism. Enligt säljaren är det beläggningsrekord för Skäralids camping 2022. Intresset från utländska gäster från företrädesvis Nederländerna och Danmark har ökat markant.

Verksamheten som har omfattat såväl camping (avyttras separat) som vandrarhem har bedrivits av nuvarande ägares familj sedan 2001 och är väl inarbetad både vad gäller camping och vandrarhem, med många återkommande gäster. Det finns möjlighet att förlänga säsongen och utveckla verksamheten

Skäralids Camping & Vandrarhem omnämns som en av Sveriges bästa campingplatser 2021 hos Travelérs Choice Award. Ett prestigefullt pris som bygger på gästernas betygsättning.

Verksamheten avseende såväl campingen som vandrarhemmet uppfyller enligt Säljaren alla miljö- och myndighetskrav.

I begäret pris ingår samtliga inventarier i fastigheterna. En förteckning över inventarier, maskiner  och annan utrustning kan översändas på begäran.

Förvärvsalternativ:

Överlåtelsen sker som fastighetsaffär. Möjlighet finns att separat även förvärva den angränsande Campingen av säljaren. Campingen har 52 campingplatser med el samt ett servicehus om ca 100 kvm. Begärt pris för campingen som omfattar 33.087 kvm mark är 2.8MSEK. Se separat beskrivning!

Det kan finnas alternativa användningsområden för såväl Campingen som Stationen. Stugby, exploatering med fritidshus eller permanent bebyggelse kan vara alternativa användningsområden men något förhandsbesked huruvida detta är möjligt är ej prövat. Det är sannolikt möjligt att omvandla stationen till bostadshus men frågan är ej prövad och det är inte inte utrett huruvida fastigheten omfattas av ytterligare byggrätt. 

Övrigt:

Fastigheten har indragen fiber

Brandlarm är installerat och kopplat till SOS Alarm. Parstugan har separata brandvarnare.

Hemsida: www.skaralid.com 

Visning:

V.g. respektera att visning av fastigheterna endast äger rum efter ök. med ansvarig fastighets­­­­­mäklare Peter Borgelin.

 

Kommunikationer

Närmaste samhällen är Röstånga resp. Ljungbyhed (5 km) och till centralorten Klippan som har all tänkbar service och allmänna förbindelser via buss eller tåg är det ca 10 km.  

Avstånd i övrigt från Skäralid: Helsingborg, 35 km, Kristianstad 80 km, Lund 50 kvm, Ängelholm 75 km.

Närservice

Kippans kommun ligger mitt i Skåne och gränsar till sju kommuner. Kommunen är känd för stora naturvärden och rekreationsområden. Invånarantalet uppgår till ca 17.000 personer. Kommunen har god service och erbjuder utbildning t.o.m. gymnasiet.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

Försäljningen avser en eller flera fastighetsöverlåtelser.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468