Sölvesborg
Lager/Logistik
Adress:
Löparevägen 4C
Pris:
15 000 000 kr
Lagerarea, varm:
1 066 Kvm

Stor och välskött hyresfastighet i Sölvesborg

Välkommen till Sölvesborg och denna stora och välskötta hyresfastighet med ca 3600kvm uthyrda kvm.

Fastighetsbeskrivning

Välkommen till Sölvesborg och denna välskötta hyresfastighet. Här finns lokalytor om totalt ca 4200 kvm fördelade på 1 plan i en byggnad. Invändigt finns lokaler i olika storlekar. De delar som är uthyrda är avgränsade invändigt med mellanväggar.

Postens lokaler består av kallförråd, en stor sorteringsdel och en del med personal-och kontorsutrymmen. Port mot kallförråd. Uppvärmning med el, samt via ny ventilationsanläggning. Postens lokaler omfattar totalt ca 1029 kvm.

Energicenter Sverige AB med gymverksamhet (se bilder) och lager. Större gymlokal finns uppdelade i flera utrymmen. Omklädning för dam och herr. Lokalerna är i gott skick och nyligen renoverade och innehåller ca 1300kvm.  Nytt 5-årigt hyresavtal är tecknat. 

Silent Swed AB hyr en mindre kontorsdel om ca 27 kvm samt lagerdel om ca 300kvm. Dessa lokaler finns främst i den norra delen av byggnaden.

Ventilationsservice i Sölvesborg AB hyr lager med kontor, matrum och kök i fint skick. Portar finns ut mot lastbrygga. Lokalerna omfattar totalt ca 348 kvm varav lager ca 233 kvm.

Rawlimits by Nature AB/Klingheim  kontorsdel, förråd och hygienrum om ca 70kvm samt 2 lagerdelar om totalt ca 565 kvm.   

Ytorna runt byggnaden är asfalterade och inrymmer ett flertal parkeringsplatser. Söder om byggnaden finns en inhägnad del. Ny grind uppsatt mot Postens lokaler. Fastigheten har en areal om totalt  ca. 9.500 kvm. 

 De uthyrda ytorna utgör totalt ca 3600kvm. Övriga delar är korridorer och svåruthyrda lokaldelar. Totala hyresintäkter 1.774.486kr/år. Snitthyran för den uthyrda ytan är ca 500kr/kvm.     

    

      

Planlösning

Slottsvallen 4 har taxeringskod 425 (industrienhet, trävaruindustri). Planen medger handel, kontor och industri. Fastigheten har en areal om 9145 kvm. Lokalytorna uppgår till ca 4000kvm i en större byggnadskropp.     

Kommunikationer

Från Sölvesborgs resecentrum kan du ta dig vidare via tåg eller buss till andra delar av kommunen, Blekinge eller till Malmö och Köpenhamn som du tar dig till på cirka 1,5 respektive 2 timmar. Både Öresundstågen och Pågatågen stannar i Sölvesborg, och vi har även bra förbindelser med närliggande städer via E22.

Närservice

Omgivningen utgörs huvudsakligen av industri och blandad bebyggelse. Service finns i centrala delar.

Övrigt

Sölvesborgs kommun är en blomstrande småföretagarbygd som sett till sina cirka 17 500 invånare har riktigt många privata företag, drygt 1 700 stycken. De flesta är små men det finns också en rad större privata verksamheter. Stommen i Sölvesborgs näringsliv är väl utvecklad kompetens inom svetsning, industriservice, livsmedel och entreprenader.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11