Läxgatan 1 och 3
Sjöbo
Bostadsfastighet
Adress:
Läxg. 1 & 3, Geograig. 16
Åsatt fastighetsvärde:
5 000 000 kr
Hyresintäkt:
245 256 kr/år
Bruttoarea:
285 Kvm

Tre enplansvillor från år 1991

Tre enplansvillor på vardera 95 kvm på naturskönt läge i utkanten av Sjöbo

Hyra mm

Årshyran för de tre villorna uppgår till 245 256 kr i kallhyra. Hyresgästen svarar för el, VA och sophämtning.

Skattemässigt restvärde per 21-12-31 är ca 1 205 000 kr.

Fastighetsbeskrivning

Bläckpennan 5 på Geografigatan 16, Blyertspennan 7 på Läxgatan 3 och Blyertspennan 8 på Läxgatan 1, är tre friliggande enfamiljshus.

Fastigheterna ligger väl samlat på Kunskapsgatorna ca 2 kvm nordöst om centrala Sjöbo. På varje fastighet står en enplansvilla från 1991.

Villorna är på vardera ca 95 kvm fördelat på fyra rum och kök. Kök och badrum är från byggnadstiden. Vardagsrummen har parkettgolv och på övriga golv och badrumsväggar sitter plastmattor eller laminat. I badrummen finns tvättmaskin och torktumlare eller torkskåp.

Konstruktionen är trästomme på krypgrund under tak av betongpannor med fasader av trä. Uppvärmning sker med elpanna till vattenburet system. Mekaniskt frånluftsventilation.

Tomterna är på mellan 551 och 588 kvm. Vid huvudingången finns en liten terrass och stensatt uteplats. Uppfarterna är asfalterade och resten av tomterna är gräsmatta med träd och buskar. På varje tomt står även ett litet förråd.

Villorna är uthyrda med ren kallhyra så hyresgästerna står för värme, el, VA, sophämtning, TV/Bredband och trädgårdsskötsel.

Säljaren ägde tills nyligen även en likadan villa på Geografigatan 18. Denna såldes i höstas i renoverat skick för 2,5 mkr.

Omgivning/Natur

Villorna ligger i ett naturnära område i utkanten av tätorten. Sjöbo är centralort i Sjöbo kommun och ligger ca 35 kilometer öster om Lund och 25 kilometer norr om Ystad. I kommunen bor ca 20 000 invånare och i tätorten knappt 10 000. Befolkningsutvecklingen har varit positiv under hela 2000-talet.

Kommunikationer

Fastigheterna är lätta att nå med bil. Från Sjöbobusstation går bussar till Malmö, Lund, Ystad och Simrishamn.

 

 

Närservice

I centrala Sjöbo som ligger ca 0,5 respektive 2 km bort finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger, bank och post service.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Skattemässigt restvärde uppgår till ca 1,2 mkr per 21-12-31.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheterna och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Torbjörn Persson
Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81