• Sveagatan/Högerudsgatan
  • Asfalterad gårdsplan
  • Restaurang lokal
Malmö
Bostadsfastighet
Adress
Sveagatan 77
Pris
11 000 000 kr
Uthyrbar area
357 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
79 968 kr/år
Tomtarea
824 Kvm

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Tre lediga lägenheter och en uthyrd restaurang

Hyreshus i Limhamn med tre lediga lägenheter och en uthyrd restauranglokal. Stor tomt.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger i korsningen av Sveagatan och Högerudsgatan i Limhamn.

På fastigheten längs Sveagatan står en byggnad från år 1900 i 2,5 plan plus källare. I huset finns tre lägenheter som nås från gården. Alla tre kommer bli lediga. Den ena som är på ca 90 kvm ligger på bottenplan och är på fyra rum och kök. Köket är från 1960-talet och det helkaklade badrummet är ca 15 år gammalt. En trappa upp ligger till vänster en lägenhet med 3 rum och kök. Denna är på ca 70 kvm med äldre kök och 15 år gammalt badrum. Sidan om ligger en etagelägenhet på ca 130 kvm med stort vardagsrum, äldre kök och toalett på första våningen. En trappa upp finns möblerbar hall, två sovrum och äldre badrum.  Fönstren sitter i kupor som ger högre takhöjd. Alla rummen i lägenheterna har parkettgolv. De höga fönstren släpper in mycket ljus. Alla rum har panel i taken. Båda lägenheterna på andra våningen har stora balkonger mot gården i söderläge.

På hörnan Högerudsgatan/ Sveagatan ligger en populär hamburgerrestaurang. Lokalen blev totalrenoverad för ett par år sedan. Hyresgästen stod för kostnaden. Det finns en matsal med klinkergolv och innanför kök och diskrum. Kontraktet är bundet till 2022-11-30 med 2 års förlängning åt gången.

I källaren ligger klinkergolv och här finns pannrum med fjärrvärmeanläggning från år 2010. Här finns även tvättstuga med en tvättmaskin och en torktumlare från Miele. Här står också fettavskiljare för restaurangen.

Fasaden målades om för ett par år sedan. Fönstren byttes under början av 1980-talet till 3-glasfönster i aluminiumbågar.

Tomten på 824 kvm skulle eventuellt kunna utvecklas mer eftersom byggnaden ligger i norra delen längs Sveagatan. Söder om byggnaden ligger en asfalterad parkeringsplats och carport. Längst i söder finns en trädgårdsdel. I den sydöstra delen av tomten står en garagebyggnad i tegel under plåttak med plats för en bil.

Två olika detaljplaner från 1950-talet gäller. En för den norra och en för den södra halvan. Båda anger bostadsändamål. För den obebyggda södra halvan anges friliggande eller kopplade bostäder. Tomten får enligt gällande fastighetsindelningsbestämmelser inte delas utan ändring av detaljplan.

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger centralt i Limhamn i ett område med blandad bebyggelse av en- och flerfamiljshus.

Kommunikationer

Fastigheten är lätt att nå med bil. Inom några hundra meter finns busshållplats med bussar till centrala Malmö.

Närservice

Till Linnégatan i Limhamn med rikt utbud av affärer, restauranger mm är det ett par hundra meter. Till centrala Malmö är det ca 5 km.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som fastighetsaffär.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med ansvarig mäklare.