• Klövervägen 4
  • Kök lägenhet 1
  • Badrum lägenhet 1
Lund
Bostadsfastighet
Adress
Klövervägen 4
Åsatt fastighetsvärde
9 500 000 kr
Uthyrbar area
326 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
348 000 kr/år
Tomtarea
1 035 Kvm

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Trevligt hyreshus med tre lägenheter

Hyreshus i tegel från år 1901 på Kobjer med tre lägenheter varav en med låg hyra på tidsbegränsat kontrakt.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger i korsningen Klövervägen/Kobjersvägen i området Kobjer i nordvästra Lund.

På fastigheten står en byggnad från år 1901 i rött maskinslaget tegel som från början innehöll åtta lägenheter men som under åren 1972-79 gjorts om till två etagelägenheter på våning ett och två. Runt år 2000 inreddes en vindslägenhet på tredje våningen.

De två etagelägenheterna är på vars 128 kvm och nås vars en egen trappa på vardera långsida. Båda lägenheterna har på bottenvåningen kök, gästtoalett, matrum och vardagsrum samt ett mindre rum. Köken är från runt år 2010. På golven ligger i den ena lägenheten fiskbensparkett och i den andra furugolv. Det ena köket har ekparkett och det andra korkoplast. Gästtoaletterna har plastmatta på golven. En trappa upp finns en hall och tre sovrum med furugolv. Badrummen ligger mellan två sovrum och är äldre med badkar, plastmatta på golven och väggar klädda med kakel till 2/3 höjd. Dessa två lägenheter är uthyrda på tillsvidarekontrakt.

Vindslägenheten är på ca 70 kvm och nås via en utvändig spiraltrappa på östra gaveln. Först finns en stor möblerbar hall. Innanför kommer först köket, sedan vardagsrum och badrum. Längst in ligger ett sovrum mot andra gaveln. Lägenheten är ljus och öppen upp i nock med synliga takbjälkar. På golven ligger furugolv. Badrummet har plastmatta på golvet och kaklade väggar. Lägenheten är uthyrd på tidsbegränsat kontrakt som förnyas var 6.e månad. Nuvarande hyresgäst betalar en rabatterad hyra på 5 000 kr/månad men lägenheten har tidigare varit uthyrd till 9 500 kr/månad.

I källaren finns pannrum, tvättstuga, torkrum och flera förrådsutrymmen.

Konstruktionen är stomme och fasad i rött tegel under falsat plåttak. Uppvärmning sker med luftvärmepump och gaspanna. Taket lades om för ca 15 år sedan. Fönstren åt söder och väster har bytts till treglas fönster. Huset tilläggsisolerades på insidan i sluter på 1970-talet och då dränerades det runt källaren och grunden kläddes med platonmatta.

På tomten står även en garagebyggnad i tegel  från år 1902 som används som cykelförråd.

Trädgården är lummig och innehåller ett flertal fruktträd, bärbuskar och en enorm magnolia.

Omgivning/Natur

Området består i huvudsak av privatägda villor och flerfamiljshus både som bostadsrätt och hyresrätt.

Kommunikationer

Fastigheten är lätt att nå med buss och tåg från Lunds centralstation som ligger ca en km bort. Även med bil är det lätt att komma hit från Norra ringen ca 200 m bort.

Närservice

I närområdet finns det några livsmedelsbutiker. Till centrala Lunds rika utbud av affärer, caféer, restauranger mm är det ca 1 km.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.