Åstorp
Lokal/Bostadsfastighet
Adress:
Vallbogatan 8
Pris:
2 100 000 kr
Bruttoarea:
377 kvm

Två byggnader med hörntomt nära väg 21 och E4

Lugnt läge i Norra industriområdet

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:
Strax norr om Björnekulla kyrka i den östra delen av Åstorp ligger Norra industriområdet som kännetecknas av blandad bebyggelse bestående av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. 1976 uppfördes ett atriumhus i ett plan och dåvarande ägare nyttjade inledningsvis "villan" som bostad kombinerat med verksamhet. På fastigheten uppfördes även en friliggande kallagerbyggnad i ett plan. 

"Villan" byggdes om kring 1990 av nuvarande ägare för enbart verksamhetsändamål (tillverkning av mikrofoner). Det gjorde anpassningar för kontor, lager, verkstad, labb m.m. Verksamheten är numera avflyttad och vi kan nu erbjuda den friliggande villan och kallagerbyggnaden utan hyresgäster. 

Området:
Det finns buss- och tågförbindelser i Åstorp. Till tågstationen i centrum är det 800 meter. Avstånd: Väg 21: (Åstorp-Kristianstad) 1km, E4: 1 km. Helsingborg 20 km, Ängelholm 25 km, Malmö 90 km.

Tomt:
Den friköpta fastighetens tomt uppgår till 2.076 kvm. Tomten har huvudsakligen gräsmatta men där finns även hårdgjorda ytor med grus för parkeringsändamål vid såväl "villan" som kallagret. 

Byggnation
Fastigheten är bebyggd med två byggnader 

1. "Villan" ca 277 kvm
Byggnaden är enligt taxeringen uppförd 1976 och lokalytan uppgår till 277 kvm. Enligt säljaren är det ett s.k. atriumhus tillverkat av husfabrikanten Åseda. Idag är byggnaden anpassad för kontorsändamål. Det finns gästwc, helkaklat badrum med dusch, pentry med öppen planlösning till kontorsytor, förråd, verkstad (gjutet golv) med separat entré samt ett garage (gjutet golv) som är ombyggt till ett ekofritt rum för akustiska mätningar. Övriga ytor har golv av laminat resp. plastmattor. Det var tidigare ett komplett kök i utrymmet för pentryt. Innertak i huvudsak med laserad furupanel. Verkstadsrummet som har ett målat betonggolv med separat entré är inrett under 2000-talet. 

Grundläggning med gjuten betongplatta på mark. Stomme, bjälklag och taklag av trä. Fasad i huvudsak av tegel men det finns mindre partier med lockpanel av trä. Yttertak med papp (ny papp omkr. 2012). Isolerglasfönster med bågar av trä från byggnadsåret. Vissa fönsterpartier är ej öppningsbara.

I samband med ombyggnaden och renoveringen 1990 installerades en ventilationsanläggning som via ett undertryck ventilerar golvsyllen. Det finns även en separat mekanisk ventilationsanläggning med frånluft för kontorsytor m.m. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer.

Villan har haft 20A säkring men numera är det nedsäkrat till 16A.

Den inneslutna atriumgården kan nås från fyra altandörrar. Markytan har trädgårdsplattor av betong.

2. Kallagerbyggnad ca 100 kvm
Byggnaden är uppförd som kallager med öppen planlösning i ett plan. Takhöjd invändigt ca 250 cm, Byggnaden finns ej med i taxeringen men är enligt säljaren samtida med "villan". Lokalytan uppskattas till ca 100 kvm.

Grundläggning med betongplatta på mark. Stomme, fasad (lockpanel) och taklag av trä. Yttertak av papp. Det finns indragen el men byggnaden saknar VA. Det finns golvbrunnar i byggnaden men de nyttjas ej och är enligt säljaren ej inkopplade till kommunalt VA. Kallagerbyggnaden har ett separat elabonnemang och är f.n. säkrad till 16A.

Ytor:
Någon kontrollmätning av angivna ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Typkod:
Fastigheten har typkod 325, hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Intressent som har planer att nyttja fastigheten för bostadsändamål rekommenderas att kontakta Åstorps kommuns bygglovsavdelning. Ändrat nyttjande för bostadsändamål kräver bygglov. Frågan om detta är möjligt har ej prövats av nuvarande ägare.

Fiber & larm:
Fiber är installerat. Det finns larm

Energideklaration:
Ej utförd

Hyreskontrakt: 

Fastigheten kommer ej belastas av några hyreskontrakt på tillträdesdagen och överlåtes tom.

Övrigt:
Fastigheten är registrerad för mervärdeskatt (moms). 

Överlåtelse:
Fastigheten överlåts som fastighetsaffär och säljaren har fri prövningsrätt

Visning:
V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468