Bangatan 2 i Tomelilla
Tomelilla
Bostadsfastighet
Adress:
Bangatan 2 & 6
Åsatt fastighetsvärde:
10 000 000 kr
Hyresintäkt:
892 335 kr/år
Tomtareal:
206 Kvm

Två hyresfastigheter i Tomelilla

På Bangatan i Tomelilla ligger dessa 2 välskötta och fullt uthyrda hyresfastigheter. Här finns totalt 756 kvm fördelade på 8 lägenhet om 581 kvm samt 2 lokaler om 175 kvm.

Fastighetsbeskrivning

 2 st fullt uthyrda och välskötta hyresfastigheter i Tomelilla.

På Bangatan 2 ligger denna tidsenliga och vackra fastigheten. Här finns 4 st. lägenheter som fördelar sig på ca.240 kvm. samt 2 st. lokaler (150 kvm samt 25 kvm). Fastigheten är byggd ca.1920 på en tomt om 346 kvm. Fastigheten renoverades 2016 med ny puts, nya fönster i samtliga lägenheter förutom i burspråket och i vardagsrummet där burspråket sitter. Källaren utsades också om och trapphusets målades. 2018 renoverades taket pga läckage. Större delen av taket är nylagt, övriga delar lappades. Alla lägenheter utom 1 har modern standard. Den lilla ettan på ca.15 kvm har en oinrett vindsutrymme i anslutning till lägenheten, så lägenheten kan göras betydligt större. Lokalerna består av Café/Museum (Hasse & Tage Museet) samt mottagning.

Den andra fastigheten ligger på Bangatan 6 och innehåller 4 st. lägenheter fördelar på totalt ca.339 kvm. Fastigheten bygges 1923 och är belägen på en tomt om 209 kvm. Tidigare ägare gjorde en stor renovering 2018-2019 av fastigheten ( fasad, fönster, trapphus, rör m.m). Samtliga lägenheter utom en renoverades även då. Det finns en stor oinredd vind.

Bangatan 2 och 6 ligger i ett gemensamt bolag (Ixidor Tomelilla AB) OVK och Energideklarationer är genomförda och godkända. Tomterna är friköpta.                  

Övrigt

Skattemässigt restvärde 6.432.004 kr

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Biträdande Mäklare

Torbjörn Persson
Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81