Stora uppställningsytor alternativt parkeringsytor
Västervik
Industri/Verkstad
Adress:
Kolonivägen 7
Pris:
7 000 000 kr
Bruttoarea:
378 Kvm

Vakant industrifastighet i centrala Västervik

Modern och välskött industrifastighet med byggnad om 378 kvm uppförd 2016 med kontor och tre lager/verkstadsenheter. Fjärrvärme och FTX Bygglov finns för uppförande av ytterligare en lagerbyggnad om 655 kvm och 6 m hög indelad i nio lokaler. Asfalterad och inhägnad fastighet med elektronisk grind.
Belägen i handelsområde vid infarten till centrala Västervik.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten har en tomtareal om 2 855 kvm och är asfalterad samt inhägnad med elektronisk grind. Stora ytor som kan nyttjas för parkering eller uppställningsyta.

Befintlig byggnad uppförd 2016:
Byggnaden är i stora drag uppdelad i en kontorsdel och tre lokaldelar som kan nyttas som lager eller enklare verkstad. Detta möjliggör flexibiliteten att kunna nyttja antingen hela eller del av byggnaden i egen verksamhet och hyra ut resterande till en eller flera hyresgäster. Genomgående är att skicket är som nytt, moderna och ljusa inredningsval där det bara är att flytta in och börja verksamheten. 

Kontorsdelen har kontorsrum, besökslounge som är i anslutning till fullutrustat pentry, wc inredd i röd mosaik samt förrådsutrymme.

Samtliga tre lager/verkstadsdelar som är benämnda som lokal 1, 2 och 3 har epoxigolv med golvbrunn, en eller två lastportar samt öppen golvyta med förvaringsmöjligheter för pallar eller lagerhyllor längs väggarna. Lokal 1 och 2 har egen wc i lokalen. Flertalet eluttag samt trefasuttag.

Omgivning

Fastigheten är belägen i ett handels/industriområde som ligger intill Gåserum i västra Västervik. Intilliggande grannar är bland annat Lidl, Granngården, Rusta, Elgiganten, First Class gym, mfl. Alldeles invid genomfartsleden Allén som trafikerar majoriteten av alla fordon som ska till eller ifrån E22:an. Industriområdet har varierande verksamheter men har en huvudinriktning mot handel och bygg och hantverksmarknaden. Man har närhet till det mesta i form av service, restauranger och handel samt endast ca 1500 meter in till Västerviks stadskärna.
Goda logistikmöjligheter att snabbt ta sig in och ut ur området och upp på de stora vägarna.

Kommunikationer

Till Västervik finns både färjetrafik, rälsbuss, vanlig buss samt bil kommunikationer.
Uppskattad körtid med bil från fastigheten till:
Stockholm - ca 3 tim
Norrköping - ca 1 tim 20 min
Linköping - ca 1 tim 25 min
Oskarshamn - ca 50 min
Jönköping - ca 2 tim 10 min

 

Övrigt

BEVILJAT BYGGLOV:

Godkänt bygglov finns för att uppföra en ytterligare lagerbyggnad om 655 kvm på fastigheten. Enligt bygglovet är denna uppdelad i nio lokaler där varje lokal har en egen industriport och med ca 4,8 meter takhöjd mot gården med stigande lutning mot den bakre delen av byggnaden där takhöjden blir 6 meter och möjliggör byggnation av ett entresolplan. Byggnadens utformning är lämplig för antingen uthyrning till flera hyresgäster eller att projektet görs i BRF-form.

Om byggnation av denna skulle genomföras skulle fastigheten ha en total lokalyta om 378 + 655 = 1033 kvm.

Illustrationsbild för detta finns i prospektet men är enbart att betrakta som en skissbild och är ej exakt. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsöverlåtelse. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse.
Tillträde senast: Omgående eller enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Larssan Lundberg
Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07