• Flygbild fastigheten
  • Flygbild fastigheten och väg mot Gamleby C
  • Industribyggnaden (2) norra del samt Kallagerbyggnad (3)
Västervik
Industri/Verkstad
Adress
Odensvivägen 32
Pris
10 000 000 kr

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

Vakant industrifastighet nära E22

Vakant industri, lager och kontorsfastighet om totalt 16.370 kvm lokalarea. Går att dela upp i ett tiotal verksamheter. Takhöjd om upp till 8 meter, 13 industriportar, inhägnad och p-platser för 70-100 bilar, travers, oljeavskiljare, m.m. Kontor, personalutrymmen och laboratorier. Belägen strax intill E22. Tillträde enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten har fyra byggnader enligt nedan;

BYGGNAD 1 - KONTORSBYGGNADEN

Kontorsbyggnaden har en tydlig arkitektonisk karaktär med sin blåa rundade form och som inte går att missa när man åker förbi. Byggnaden är i tre våningar med förbindande ljushall och kontorsrum med stora glasytor och rymmer ett 50-tal kontorsplatser. I de äldre delarna finns personalutrymmen såsom omklädningsrum och duschar, samt ett flertal laboratorier. Byggnaden är ursprungligen uppförd 1930 men är utbyggd i omgångar under åren 1980 samt 2000. Den är löpande underhållen och har ett gott skick. Personhiss finns. 

 

BYGGNAD 2 - INDUSTRI-/LAGER-/PRODUKTIONSBYGGNAD 

Industri och produktionsbyggnad i en stor samanhängade byggnad i en till två plan. De olika delarna har nyttjats för produktion, lager, verkstad, garage, m.m. Våningsplanen förbinds med fyra industrihissar med lyftkapacitet om 2-6,2 ton. Totalt 13 industriportar vilket möjliggör att byggnaden flexibelt kan uppdelas till ett tiotal enheter för olika hyresgäster om man så önskar. Nästan alla ytor är pelarfria med stora öppna ytor och med varierande takhöjden om 3-8 meter (se planritning med takhöjdsangivelser för respektive lokaldel). En av hallarna innehåller flertalet traverser för logistik och hantering. I byggnaden finns även industrikompressoranläggning. Tvätthall med golvrännor kopplade till oljeavskiljare. Byggnaden passar med sin planering och egenskaper för en väldigt bred målgrupp av verksamheter, alltifrån lager, industri och produktion till upplevelseinriktade verksamheter för besökare och turism samt garage och logistik.
Byggnaden är ursprungligen uppförd under 1920-talet men har byggts ut i omgångar under åren 1967, 1980, 1989, 2002, 2004, 2006 och 2010. 

 

BYGGNAD 3 - OISOLERAD FÖRRÅDSBYGGNAD

Oisolerad förrådsbyggnad om ca 450 kvm på fastighetens norra del på gårdsplanen direkt till vänster innanför grinden. Byggnaden är uppförd i plåt och stål samt har fungerat som kallager. Ej uppvärmd. Byggnaden uppfördes 1980. 

 

BYGGNAD 4 - VILLAN

Villan är från början en privatbostadsvilla om 4 rum i 2 plan. Den är 200 kvm varav 166 kvm BOA och 34 kvm BIA. Brutet tak samt delvis källare. Villan har av säljaren nyttjats som kontor. På gården finns även ett garage med vipport samt ihopbyggd förrådsdel. Visst underhållsbehov finns.

Omgivning

OM GAMLEBY och VÄSTERVIKS KOMMUN:
Gamleby är en del av Västerviks kommun och är kommunens näst största tätort. Staden grundades på 1200-talet och hette då Westerwijk. I mitten av 1400 talet befallde kungen att staden skulle flytta närmare havet vilket blev dagens Västervik och staden bytte då namn till Gamla Westerwijk och sedermera Gamleby. Kommunen har ca 36 000 invånare varav omkring 3 000 av dessa är bofasta i Gamleby stad. Befolkningsmängden har varit stabil de senaste med en svag ökande trend senaste decenniet 

Gamlebys näringsliv är välfungerande och stabilt med flera stora industrier där Saab Barracuda är största arbetsgivaren. Utöver detta är vård och omsorg och kommunen en stor arbetsgivare samt många små och medelstora företag inom de flesta branscher. I staden finns ett brett utbud av butiker och service för invånarna.

Besöksnäring och turism kommer till Gamleby och Västervik kommun för upplevelser, närheten till Östersjön och Tjust skärgård samt ortens historia och fornlämningar.  

Kommunikationer

Busshållplats finns belägen precis utanför fastigheten. I Gamleby centrum, ca 1 km från fastigheten, finns tågstation för fjärrtåg.

Fastigheten är belägen ett stenkast från väg E22 vilket är bra ur logistiksynpunkt och gör att man snabbt är på vägarna till flertalet större orter i landet.
Restid mellan Gamleby och ...

- Västervik, ca 20 min
- Norrköping, ca 1 tim 10 min
- Linköping, ca 1 tim 15 min
- Kalmar, ca 1 tim 50 min
- Jönköping, ca 2 tim 10 min
- Stockholm, ca 2 tim 50 min