Vakant vårdboende i lantligt läge
Södertälje
Vård/Samhällsfastighet
Adress:
Edesta 26
Pris:
6 950 000 kr
Bruttoarea:
400 Kvm

Vakant vårdfastighet i lantligt läge

Vårdfastighet i enplansbyggnad med möjlighet anpassa till 5-6 boenden om man så önskar. Går även att anpassa till annan verksamhet eller till separata lägenheter. Utöver huvudbyggnaden finns flertalet p-platser, ett äldre enbilsgarage med förråd samt ca 26 000 kvm mark som kan arrenderas ut eller nyttjas i egen verksamhet.
Fastighetsöverlåtelse. Tillträde enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

Även kallad "Hammaråsen", Edesta 26, Vårdinge, Mölnbo
Lantligt och vackert beläget med vid utsikt över landsbyggd. Inhägnad, plan stor tomt om hela 26 600 kvm med gräsytor, planteringar, åkermark, skog och parkeringsytor. Taxerat som lantbruksenhet, med åkermark, 2 ha och skogsmark, 1 ha.

Huvudbyggnad ursprungligen uppförd som behandlingshem/LSS, i ett plan ovan mark och med oinredd vind. Kan med fördel fortätta nyttjas som någon form av vårdboendeverksamhet eller att göra om det till flertalet lägenheter.

Uppvärmning direktverkande el. Mekanisk ventilation. Byggnaden har tre olika altan/uteplats/grillplats under tak.

Byggnaden kan med några anpassningar inreddas till 3-6 lägenheter med separata entréer. Utöver det finns större gemensamhetsytor och stort restaurangkök samt personalutrymmen. 

Fristående enbilsgarage med fastighetsskötarutrymmen på tomten.

Övrigt

Fastighetens avlopp var tidigare påkopplad till ett reningsverk i närområdet och som hanterades som en samfällighet. Det är nu tekniskt utdömt varför samfälligheten har lagt ner. Idag finns ingen ersättande lösning varför köparen bör omgående efter tillträdet installera ett eget avloppsreningsverk för fastigheten. Bygglov finns för installation av eget minireningsverk.

Ansvarig Mäklare

Larssan Lundberg
Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07