Bormästaregatan 3 och 5
Ystad
Bostadsfastighet
Adress:
Borgmästaregatan 3-5
Pris:
28 500 000 kr
Hyresintäkt:
1 843 870 kr/år
Bruttoarea:
1 766 Kvm

Välskött hyresfastighet i Ystad

Mycket välskött hyresfastighet bra belägen i Ystad. Innehållande 25 lägenheter 2 lokaler och garage.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten har en tomtyta om ca 1 891 kvm och bebyggd med två flerfamiljshus innehållande 25 lägenheter. Tre våningar samt delvis inredd vind. Grundlagt med källare innehållande garage, tvättstuga och förråd. Stomme av betong och tegel fasad. Alla fönster bytta.

På innergården finns 8 st garage i separat garagebyggnad.

Planlösning

Borgmästaregatan 3 har en infartsportik till innegården med nedfart till garage under huset samt garagebyggnaden på innergården. Huset är grundlagt med källare och innehåller 13 lägenheter på 3 plan samt inredd vind. Dessa fördelar sig mellan 1 rum och kök om ca 28 kvm till 4 rum och kök på 93 kvm. Allt mycket välskött. 

Garagebyggnaden innehåller 8 garage med egna portar och 2 parkeringsplatser finns på gården samt 7 garageplatser i källaren.

Borgmästaregatan 5 innehåller 12 lägenheter mellan 1 rum och kök om ca 29 kvm upp till 4 rum och kök på ca 93 kvm. Här finns också en butikslokal om ca 70 kvm som är uthyrd samt en uthyrd källarlokal om ca 50 kvm.

 

Omgivning/Natur

Bra beläget i Östra Förstaden med närhet till all tänkbar service. 

Närservice

Mellan Ystads gamla stadskärna och centrala dela på ena sidan och en växande stadsdel med all tänkbar service och handel på andra siden ligger Borgmästaregatan mycket bra till.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
073-920 66 63