• Slimminge
  • Fritt läge
  • Kök
  • Kök med matplats
  • Badrum bv
  • Vardagsrum med utgång till uteplats
  • Sovrum ov
  • Sovrum med kupa
  • Kök med matplats
  • Vardagsrum
Skurup
Bostadsfastighet
Adress
Slimminge 446 A-C och 447 A-C
Pris
6 500 000 kr
Uthyrbar area
600 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
578 184 kr/år
Tomtarea
1 775 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Välskött hyresfastighet utanför Skurup

Välskött hyresfastighet strax utanför Skurup. 6 radhus uteplatser och med kallhyror.

Fastighetsbeskrivning

6 stycken radhus i 1 och 1/2 plan samt en friliggande förrådsbyggnad. Husen är byggda 1991 på grundmrar av Leca och krypgrund. Stomme av trä och fasad av målad och slammad tegel. Yttertak av betongpannor och fönstren är av isolerglas. Alla lägenheter har egna elabonnemang och betalar el, värme och vatten själv. Till varje lägenhet finns en uteplats på entrésidan och en uteplats på framsidan.

Förrådsbyggnaden inrymmer lägenhetsförråd

Till varje lägenhet finns också en parkeringsplats 

Planlösning

Lägenheterna är i stort sett likadana och med hall, kök och vardagsrum på bottenvåningen och tre sovrum och wc/dusch på andra våningen. I lägenhet nr 1 är köket renoverat 2016. I lägenhet 3 och 5 är badrummen på bottenvåningen renoverade 2017 samt ny spis och torktumlare i lägenhet nr 3. 

Omgivning/Natur

Mycket naturskönt I den idylliska kyrkbyn Slimminge vid foten av Rommeleåsen finns en omtyckt byskola och all service finns i Skurup strax intill.

Kommunikationer

Pågatågstation och regionbussar i Skurup.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.