Utvändigt
Lycksele
Industri/Verkstadsfastighet
Adress:
Finnbacksgatan 11
Åsatt fastighetsvärde:
15 000 000 kr
Hyresintäkt:
1 600 000 kr/år
Bruttoarea:
2 752 kvm
Markareal:
5700 kvm

Välskött och fullt uthyrd industrifastighet i Lycksele

Fullt uthyrd industrifastighet i utmärkt skick i Lycksele med 19 st parkeringsplatser kombinerade 16A laddplatser/motorvärme samt 14 st motorvärmare samtliga med appstyrning och en st med 22 kw laddare.
Hyresintäkt (kallhyra) är cirka 1 600 000:-/år

Fastighetsbeskrivning

Fullt uthyrd industrifastighet om totalt 2 752 kvm fördelat på 11 bra hyresgäster samt 19  parkeringsplatser kombinerade med 16A laddplatser/motorvärmare samt 14 st motorvärmare med appstyrning och en 22kw laddare. Byggnaden inrymmer cirka 130 st kontorsplatser. 

 

Årshyran (kallhyra) är cirka 1 600 000:-/år. 

Ursprungligt byggår är 1952 och har löpande sedan dess renoverats och byggts till. 2018 genomfördes bland annat en hyresgästsanpassning om cirka 1000 kvm med 99 arbetsplatser för cirka 7,5 mkr. 

Fastigheten består en total markytan om 5 700 kvm.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, bud, LOI, DD, överlåtelseavtal samt tillträde enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Carl-Henrik Ageman
Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 52