Värdering av fastighet


Fastighetsvärde är en färskvara. Detta ställer höga krav på att vi är uppdaterade på marknaden och dess trender och hur händelser i omvärlden påverkar fastighetsvärden. Äger ni kommersiella fastigheter och är intresserad av värdering av dessa?

När vi gör värderingsuppdrag så är det många faktorer och aspekter som påverkar bedömningen. Vi tittar på hur fastigheterna ser ut idag med driftkostnader, hyresavtal, vakanser och underhållsbehov. Vi genomför okulär besiktning av fastigheten. Vi inhämtar ortspriser och marknadsinformation från både officiella och egna register. Vi analyserar resultaten

och presenterar det i en informativ rapport som skickas till er. Om så önskas bifogas även en offert på ett förmedlingsuppdrag via oss på Bjurfors Näringsliv.

En värdering från Bjurfors Näringsliv ger dig en bra grund för framtida beslut gällande din verksamhet.

Kontakta oss för ett möte.

    Fastighetsinformation
    Kontaktuppgifter