Ombildning till bostadsrätt -
Information till dig som fastighetsägare

Fastighetsägarens representant vid en ombildning

Vi på Bjurfors Näringsliv har stor erfarenhet av ombildning både som föreningens likväl som fastighetsägarens representant. Detta ser vi som en stor fördel då vi förstår båda sidor och vet hur de olika parterna resonerar kring en ombildning.

Att sälja till en bostadsrättsförening är ett av flera tänkbara försäljningsalternativ varför vi innan starten av en process först kartlägger skattekonsekvenser och avkastningsmöjligheter för er vid de olika transaktionsalternativen. Detta för att säkerställa det förmånligaste tillvägagångssättet i just er situation.

Om vi kommer fram till att bostadsrättsföreningen är den bästa köparen och tillsammans med fastighetsägaren bestämmer att fastigheten ska säljas till en bostadsrättsförening så börjar vi arbetet direkt. I uppdraget ingår nedanstående moment.

Ombildningskonsultens arbetsprocess som fastighetsägarens representant

  1. Analys av skattekonsekvenser vid försäljning på ur skattesynpunkt bästa sätt att sälja fastigheten (t ex paketering eller rak fastighetsaffär)
  2. Analys av eventuella mervärden i fastigheten i form av t ex oinredd vind, lokaler eller dylikt
  3. Informationsmöte för hyresgäster, information om process och bildande av bostadsrättsförening/arbetsgrupp
  4. Biträda bostadsrättsföreningen vid val av föreningsombud
  5. Upprättande av prospekt och presentation av erbjudande
  6. Förhandling med bostadsrättsföreningen/ombud
  7. Upprättande av överlåtelsehandlingar
  8. Genomförande av tillträde