Vill du överlåta ett hyresavtal?

Överlåta hyreskontrakt till lokal

Vill du överlåta hyreskontraktet för en eller flera av dina lokaler? Vi på Bjurfors Näringsliv har lång erfarenhet av överlåtelser av lokaler och kan guida dig genom hela processen.

Att överlåta ett hyreskontrakt för en kommersiell lokal innebär i huvudsak att den nuvarande hyresgästen överför rätten att hyra lokalen till en annan part. Processen innefattar att den som överlåter kontraktet och den som tar över kontraktet når en överenskommelse. Vid överlåtelsen utvärderas och anpassas sedan det befintliga hyresavtalet för att säkerställa att det möter båda parternas behov.

Att navigera en överlåtelse av en hyreslokal kan vara komplext, men med oss på Bjurfors Näringsliv som din partner blir resan effektiv och smidig. Vi följer ett flertal steg för att göra processen så enkel som möjligt och för att du ska få maximalt värde när du ska överlåta din lokal:

1. Inledande utvärdering
Vi inleder processen med en noggrann utvärdering av det befintliga hyresavtalet. Detta steg är grundläggande för att fastställa bästa möjliga överlåtelsevillkor.

2. Anpassning av lokalen
Tillsammans med våra experter skräddarsys en plan för att optimera lokalen och göra den mer attraktiv för potentiella hyresgäster. Detta kan inkludera anpassningar för att bättre matcha deras specifika behov.

3. Marknadsanpassning
Vi tar initiativet att marknadsanpassa din hyreslokal. Genom att använda vår omfattande erfarenhet och marknadskunskap strävar vi efter att maximera exponeringen och attrahera rätt målgrupp.

4. Juridisk expertis
När man ska överlåta ett hyreskontrakt är komplexa juridiska aspekter involverade. Vår juridiska avdelning ser till att hela processen uppfyller gällande lagstiftning och att alla dokument är korrekt upprättade.

5. Förhandlingsfasen
Bjurfors Näringsliv agerar som förhandlingspartner och säkerställer att bästa möjliga överenskommelse uppnås för både säljare och köpare. Vi strävar alltid efter att skapa en välfungerande överlåtelseaffär.

6. Slutförandet
Vi underlättar hela slutförandeprocessen, säkerställer att överlåtelsen genomförs smidigt och att alla parter är nöjda med resultatet.

 

Med Bjurfors Näringsliv som partner blir din överlåtelse av din hyreslokal strukturerad och sömlös. Kontakta oss nedan för att få veta mer om hur vi arbetar och för att starta processen.

 

    Jag vill bli kontaktad